Obiective

  • cresterea prestigiului organizatiei prin mentinerea certificarii societatii conform SR EN ISO 9001:2001 si SR EN ISO 14001:2005
  • monitorizarea cerintelor clientilor in scopul imbunatatirii continue a calitatii serviciilor oferite acestora;
  • realizarea lucrarilor de extindere si modernizare a pietelor;
  • obtinerea si mentinerea autorizarilor/avizelor/autorizatii de mediu necesare functionarii societatii in domeniul nostru de activitate;
  • rezolvarea operativa a tuturor recomandarilor de la client si furnizarea unui raspuns in maxim 5 zile lucratoare;
  • imbunatatirea sistemului de management al calitatii si de mediu;
  • evaluarea continua si tinerea sub control a aspectelor de mediu in vederea prevenirii poluarii;
  • imbunatatirea modului actual de gestionare a deseurilor generate de activitatile curente din piete si incadrarea in limitele impuse pentru poluantii evacuati in aer si in apele uzate;
Obiectiv commercial: să administreze prima piaţă de gros din regiunea de sud est a României;
Obiectiv financiar: sa contribuie la cresterea  veniturilor  din bugetul local;
Obiectiv  social: sa creeze noi locuri de munca;